Πτώση κορυφής μετά από ανεπιτυχή επέμβαση

Η κλειστή ρινοπλαστική, Μήνες ή χρόνια μετά το χειρουργείο, Μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια και απώλεια στήριξης της κορυφής της μύτης, με επακόλουθο πτώση της. Η ανοικτή επέμβαση (structural approach-δομική προσέγγιση), λύνει αυτά τα προβλήματα μια για πάντα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΥΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ