Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») είναι η παροχή ενημέρωσης για τον τρόπο και τους όρους με τους οποίους η επιχείρηση Δημήτριος Γ. Λουλούδης – “Rhinoplasty Athens Clinic by Δημήτρης Λουλούδης, M.D, ENT” («Rhinoplasty Athens Clinic», «εμείς», «εμάς», ή «δικό μας») συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των ατόμων, που επισκέπτονται, χρησιμοποιούν ή επικοινωνούν μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή και ατόμων που αποδέχονται προωθητικές μας ενέργειες (συνολικά «εσείς», «εσάς» ή «δικό σας»).

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 2. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 3. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 4. Με ποιον τρόπο μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους;
 5. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
 8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 9. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;
 10. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
 11. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ι. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η κάτωθι ατομική επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Επωνυμία: Δημήτριος Γ. Λουλούδης (“Rhinoplasty Athens Clinic”)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 27, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη

Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210 661 4140

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@drlouloudis.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δημήτριος Λουλούδης

ΙΙ. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας ή για να κλείσετε κάποιο ραντεβού

Χρησιμοποιούμε και συλλέγουμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας που συλλέγουμε από εσάς (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) μέσω της φόρμας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» ή «ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ», προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στα σχόλιά σας και στις απορίες σας ή για να κλείσουμε κάποιο ραντεβού μαζί σας.

 • Για να σας στέλνουμε ενημερωτικό-προωθητικό υλικό (π.χ. newsletters, προσφορές κ.λπ.

Εφόσον συμφωνείτε, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) για να σας στείλουμε τα ενημερωτικά μας δελτία, προσκλήσεις και ενημερωτικό-προωθητικό υλικό για τις υπηρεσίες μας.

 • Για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και ποιότητα της δικτυακής μας παρουσίας

Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα προκειμένου να μπορούμε να αναλύσουμε και παρακολουθήσουμε τον αριθμό των επισκέψεων στην ιστοσελίδα μας, την ανταπόκριση του κοινού στα ενημερωτικά μας δελτία, σε προσκλήσεις και άλλο ενημερωτικό – προωθητικό υλικό (π.χ. αριθμός προβολών), καθώς και για να μπορούμε να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις σας με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Όταν καταγράφουμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες, τα ενημερωτικά δελτία, τις προσκλήσεις, το ενημερωτικό και προωθητικό περιεχόμενο, ενδέχεται να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως η τοποθεσία σας, διεύθυνση IP, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης (browser). Γενικά, δεν συσχετίζουμε τη διεύθυνση IP σας με τυχόν άλλα δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη. Δε συνδέουμε, ούτε προσπαθούμε να συνδέσουμε τη διεύθυνση IP σας με την ταυτότητα του χρήστη μιας συσκευής. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες σας την περιήγησή σας στη σελίδα μας, να βελτιώσουμε την απόδοση, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της δικτυακής μας παρουσίας.

 • Για να μάθουμε τη γνώμη σας για τις υπηρεσίες μας

Χρησιμοποιούμε και συλλέγουμε τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας που εσείς καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας στο χωρίο TESTIMONIALS/«ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ» (όπως όνομα, επώνυμο, e-mail, ηλικία, επάγγελμα, φωτογραφία που πιθανόν έχετε στον λογαριασμό σας στη Google) για να μάθουμε τη γνώμη που έχετε για τις υπηρεσίες μας, για να μοιραστείτε την εμπειρία που είχατε με το ιατρείο μας ή για να μας αξιολογήσετε για τις υπηρεσίες που σας παρείχαμε. Για οποιαδήποτε άλλη ανάρτηση ή αξιολόγηση η οποία καταχωρίζεται μέσω της Google και εμφανίζεται αυτόματα στην ιστοσελίδα μας, δεν φέρουμε ευθύνη ούτε μπορούμε να την ελέγξουμε.

ΙΙΙ. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συναίνεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συναίνεση που μας έχετε δώσει στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας μας, όπου σας την έχουμε ζητήσει.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;). Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων, ενδέχεται να περιοριστεί η δυνατότητά σας να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις υπηρεσίες και προνόμιά μας.

Έννομη υποχρέωση: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με το νόμο ή τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

Έννομο συμφέρον: Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας.

IV. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτους;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας (webhosting) και συντήρησης αυτής, αποθήκευσης δεδομένων (cloud services), υπηρεσίες ανάλυσης και παρακολούθησης της ιστοσελίδας (analytics), αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενημερωτικών δελτίων καθώς και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δημόσιες αρχές. Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
 • Τρίτους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας (π.χ. Google), οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας που χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη για την επεξεργασία που κάνουν οι τρίτοι αυτοί ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Για παράδειγμα, όταν θέλετε να αναρτήσετε το σχόλιο, τη γνώμη ή τη μαρτυρία σας στην ενότητα Testimonials/ «Πείτε μας τη γνώμη σας», θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε στη Google, η οποία και είναι ανεξάρτητη υπεύθυνη επεξεργασίας για τη χρήση των δεδομένων σας για τυχόν δικούς της σκοπούς.

V. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

VI. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι: Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, Δικαίωμα διόρθωσης, Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης, Δικαίωμα διαγραφής, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Ειδικότερα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς αναλυτικές πληροφορίες (π.χ. σκοποί επεξεργασίας, αποδέκτες, μέθοδοι επεξεργασίας κ.λπ.) αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Δικαιούστε, επίσης, να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεση αυτή χωρίς κανένα κόστος και χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν την ανάκλησή της.
 • Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας (“δικαίωμα στη λήθη”): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μετά την πάροδο της παρακάτω αναφερόμενης δεκαετίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε να διαβιβαστούν αυτά σε μηχαναγνώσιμη μορφή από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

VII. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;). Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

VIII. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.) αποθηκεύονται και διατηρούνται ηλεκτρονικά για δύο (2) έτη με σκοπό τη διαχείριση των αιτημάτων και την επικοινωνία μέσω της φόρμας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ» ή «ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

Τα δεδομένα τοποθεσίας και επιγραμμικά δεδομένα θα αποθηκεύονται για δύο (2) έτη.

Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στο να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία και εν γένει προωθητικό υλικό, τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας θα αποθηκεύονται για δύο (2) έτη.

IX. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων;

Η Rhinoplasty Athens Clinic ενδέχεται να προβαίνει σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός ΕΟΧ, κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις (servers) όπου γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο εξωτερικό (εκτός ΕΟΧ). Η Rhinoplasty Athens Clinic θα φροντίζει ούτως ώστε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.) να λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τρίτες αυτές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία ή μηχανισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Rhinoplasty Athens Clinic έχει λάβει επαρκή μέτρα για την κατάλληλη προστασία των δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες, και έχουν υιοθετήσει μηχανισμούς εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλη θεσμοθετημένη αρχή, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για τη διασφάλιση της νόμιμης διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ.

X. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

ΧΙ. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.