Πλαστική μύτης | Δημητρης Λουλουδης, M.D, ENT

Ρινοπλαστική (πλαστική μύτης)

Ρινοπλαστική ( πλαστική μύτης ) η πιο δύσκολη επέμβαση στην πλαστική χειρουργική προσώπου.  Αναμφισβήτητα θεωρείται από όλους η κορωνίδα των αισθητικών επεμβάσεων. Κάθε μύτη είναι ξεχωριστή και η ανατομία ποικίλλει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Όσο διαφορετική είναι η ανατομία, τόσο θα πρέπει να διαφέρουν και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση της μύτης. Ο χειρουργός θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελέσει μια πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων της μύτης. Στη συνέχεια ακούγοντας και τις επιθυμίες του ασθενούς θα πρέπει να καταστρώσει μια λεπτομερή στρατηγική. Έτσι θα διορθώσει τα προβλήματα στην αίθουσα του χειρουργείου.

Η εξειδίκευση και η εμπειρία του γιατρού θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των πιο σύνθετων προβλημάτων. Αυτά που συναντά κανείς σε περιπτώσεις επανορθωτικής ρινοπλαστικής ( πλαστική μύτης ). ‘Ομως κάθε πλαστική μύτης αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση και δικαιούται εξ’αρχής την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση με τη χρήση της αρίστης των τεχνικών.

2019 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr