Μύτη μετατραυματική (Σπασμένη μύτη)

Η αντιμετώπιση των τραυματισμών της μύτης, που συνοδεύονται από κατάγματα των ρινικών οστών και παρεκτοπίσεις των δομών, πρέπει να γίνεται άμεσα, εάν είναι δυνατόν κατά τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αφήνουμε να περάσουν 7-10 ημέρες για να υποχωρήσει το οίδημα της περιοχής και επεμβαίνουμε αμέσως μετά για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

2020 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr