Μύτη μετατραυματική (Σπασμένη μύτη)

Η αντιμετώπιση των τραυματισμών της μύτης, που συνοδεύονται από κατάγματα των ρινικών οστών και παρεκτοπίσεις των δομών, πρέπει να γίνεται άμεσα, εάν είναι δυνατόν κατά τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα.

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε αφήνουμε να περάσουν 7-10 ημέρες για να υποχωρήσει το οίδημα της περιοχής και επεμβαίνουμε αμέσως μετά για να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα.

Εξειδίκευση

Αφήστε το βλέμμα σας να εστιάσει στην φυσικότητα του αποτελέσματος, στην αρμονία και τη λάμψη του προσώπου και στην καλύτερη συμμετρία του.

Μύτη μετατραυματική

Ακόμη όμως και αν η κατάσταση δεν έχει αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο, η προσεκτική ανάλυση των παραμέτρων της δυσμορφίας που έχει προκύψει, θα επιτρέψει την κατάστρωση μιας ασφαλούς στρατηγικής, που θα χειριστεί με αποτελεσματικότητα όλα τα προβλήματα που προκάλεσε ο τραυματισμός της μύτης.