Μύτη με απόκλιση άξονα (λοξή μύτη)

Η αποκατάσταση του άξονα μιας λοξής μύτης, εκτός από τη σοβαρή αισθητική βελτίωση, θα προσφέρει, μέσω της καλύτερης ρινικής αναπνοής, μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Οι πλάγιες παρεκτοπίσεις της μύτης, είναι συνήθως συγγενούς αιτιολογίας ή αποτέλεσμα τραυματισμού. Σχεδόν πάντα, αφορούν σε άλλοτε άλλο βαθμό όλες τις δομές, οστέινες και χόνδρινες που απαρτίζουν το σκελετό της μύτης και συνοδεύονται συχνά από μέτρια ή μεγάλη δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής.

Η λοξή αυτή μύτη, που στην διεθνή βιβλιογραφία θα τη βρούμε με τον τίτλο crooked nose, είναι μια μύτη που συνιστά μια ιδιαίτερη χειρουργική πρόκληση. Ένας από τους δασκάλους μου, ο παγκοσμίου φήμης Αμερικανός ρινοχειρουργός Robert Simons, συνηθίζει να λέει στους ασθενείς του που έχουν μια μύτη με παρόμοια προβλήματα: « crooked nose? I cannot make it perfectly straight ! ).

Λοξή μύτη με ορατά ρουθούνια
2020 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr