Εφιππιοειδής μύτη

Εφιππιοειδή μύτη ονομάζουμε την παραμόρφωση της ράχης της μύτης, η οποία εμφανίζει κοίλανση που θυμίζει σέλα αλόγου ( saddle deformity ).

Η συχνότερη αιτία της είναι η τραυματική, μετά από κάκωση δηλαδή της μύτης με κάταγμα και καθίζηση των ρινικών οστών και του διαφράγματος, αλλά μπορεί επίσης να είναι συγγενής ή και ιατρογενής ( μετά από υπερβολική μείωση των ρινικών οστών ή της ράχης του τετράπλευρου χόνδρου του διαφράγματος σε ανεπιτυχή επέμβαση ρινοπλαστικής ).

Εξειδίκευση

Αφήστε το βλέμμα σας να εστιάσει στην φυσικότητα του αποτελέσματος, στην αρμονία και τη λάμψη του προσώπου και στην καλύτερη συμμετρία του.

Εφιππιοειδης μυτη

Εφιππιοειδή μύτη ονομάζουμε την παραμόρφωση της ράχης της μύτης, η οποία εμφανίζει κοίλανση που θυμίζει σέλα αλόγου ( saddle deformity ). Η συχνότερη αιτία της είναι η τραυματική, μετά από κάκωση δηλαδή της μύτης με κάταγμα και καθίζηση των ρινικών οστών και του διαφράγματος, αλλά μπορεί επίσης να είναι συγγενής ή και ιατρογενής ( μετά από υπερβολική μείωση των ρινικών οστών ή της ράχης του τετράπλευρου χόνδρου του διαφράγματος σε ανεπιτυχή επέμβαση ρινοπλαστικής ).

Η παραμόρφωση μπορεί να είναι ελαφριά, μέτρια ή μεγάλη. Η αποκατάσταση, απαιτεί επανορθωτική ρινοπλαστική με χρήση ομόλογου μοσχεύματος ( χόνδρου δηλαδή που λαμβάνεται από μας τους ίδιους). Περιοχές λήψης του μοσχεύματος, είναι κατά σειρά προτίμησης ο χόνδρος του ρινικού διαφράγματος, ο χόνδρος του αυτιού ( που λαμβάνεται με ιδιαίτερη τεχνική χωρίς να χαλάσουμε καθόλου την εμφάνιση του ωτικού πτερυγίου και χωρίς εμφανείς τομές ), ενώ σε μεγάλη παραμόρφωση απαιτείται συνήθως λήψη χόνδρου από τα πλευρά ή και οστού που λαμβάνεται από την λεκάνη.

Η προσέγγιση, γίνεται συνηθέστατα με ανοικτή ρινοπλαστική, η οποία δίνει το καλύτερο οπτικό πεδίο και την καλύτερη πρόσβαση στην εκτίμηση και αποκατάσταση των προβλημάτων της μύτης. Η νοσηλεία είναι και πάλι μιας ημέρας και παρότι υπάρχουν κάποια επιπλέον μικρά λειτουργικά προβλήματα στη δότρια περιοχή ( ανάγκη για κεφαλεπίδεσμο στ’ αυτιά ή μία μικρή τομή στο θώρακα) δεν θα έλεγε κανείς ότι στις μέρες μας έχει σημαντικά μεγαλύτερη ταλαιπωρία από μια πρωτογενή επέμβαση πλαστικής μύτης. Η μετεγχειρητική πορεία είναι ανάλογης διάρκειας επίσης με μια αρχική ρινοπλαστική. Η συμβολή του αποτελέσματος στην αποκατάσταση της αρμονίας του προσώπου, είναι εξαιρετικά ικανοποιητική για τον ασθενή, μια που απαλείφει ένα αφύσικο χαρακτηριστικό του προσώπου μας που έχει την κακή συνήθεια να αποσπά το βλέμμα του συνομιλητή μας.