Μύτη με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας

Δυσλειτουργία ρινικής βαλβίδας. Η κατάσταση αυτή, συνιστά ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα, που καλείται να επιλύσει η ρινοχειρουργική. Οφείλεται σε ανεπαρκή στήριξη, από τις δομές που συνιστούν τη στέγη του οικοδομήματος της μύτης, με αποτέλεσμα, αυτή να υποχωρεί κατά την έντονη εισπνοή, στενεύοντας τη δίοδο και προκαλώντας σοβαρή παρεμπόδιση στη ροή του αέρα.

Η επιτυχής αντιμετώπισή της σήμερα, με την καθιέρωση της χρήσης χόνδρινων μοσχευμάτων σε θέσεις «κλειδιά» για την ενίσχυση και στήριξη του πλάγιου τοιχώματος της μύτης, έδωσε επιτέλους λύση στην αέναη περιπλάνηση των ασθενών και τις ατελείωτες επανεπεμβάσεις, επιτρέποντάς τους να απολαύσουν την μαγεία της ανεμπόδιστης ρινικής αναπνοής.

Εξειδίκευση

Αφήστε το βλέμμα σας να εστιάσει στην φυσικότητα του αποτελέσματος, στην αρμονία και τη λάμψη του προσώπου και στην καλύτερη συμμετρία του.

Μύτη με δυσλειτουργία της ρινικής βαλβίδας

Και εδώ η ανοιχτή ρινοπλαστική αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος της μύτης. Η ανεμπόδιστη θέαση του οστεοχόνδρινου σκελετού της μύτης, η ευχερής προσπέλαση των αδυνατισμένων δομών του, η απεριόριστη δυνατότητα τοποθέτησης χόνδρινων αυτομοσχευμάτων τα οποία συρράπτονται σταθερά στη θέση τους με μόνιμα ράμματα, δίνουν την απαιτούμενη στήριξη στην μύτη ούτως ώστε αυτή να αντιστέκεται στις δυνάμεις εισολκής που προκαλούνται από τον εισπνεόμενο αέρα.

Η περιοχή της άνω ή έσω ρινικής βαλβίδας σχηματίζεται από τον τετράπλευρο χόνδρο του ρινικού διαφράγματος ,τους άνω πλάγιους χόνδρους της μύτης και το έδαφος της, ενώ το εύρος της περιορίζεται και από την κεφαλή της κάτω ρινικής κόγχης. Η γωνία ανάμεσα στον τετράπλευρο χόνδρο και τους άνω πλάγιουςς θα πρέπει να είναι μεταξύ 10-15 μοίρες. Μετά την αφαίρεση ύβου από τη ράχη της μύτης και τις πλαγιες οστεοτομές υπάρχει μια τάση η γωνία αυτή να γίνει πολύ στενή και η έσω βαλβίδα να ανεπαρκεί και να παρεμποδίζει τη ροή του αέρα.   Η ανοικτή ρινοπλαστική δίνει την δυνατότητα για τοποθέτηση δυο χόνδρινων μοσχευμάτων που είναι λεπτά και επιμήκη και τοποθετούνται ανάμεσα στον τετράπλευρο και τους άνω πλάγιους χόνδρους. Λέγονται spreader grafts, συρράπτονται εκεί με μόνιμα ράμματα και εκτός από την εξαιρετική σταθερότητα που δημιουργούν στην περιοχή, ανοίγουν την γωνία της έσω βαλβίδας ,διευκολύνοντας έτσι την ροή του αέρα.

Η περιοχή της κάτω ή έξω ρινικής βαλβίδας, οφείλει την σταθερότητα και τη λειτουργικότητα της στην αντοχή, καλή σύσταση και επάρκεια των κάτω ρινικών χόνδρων. Η ελαττωμένη αντοχή τους μπορεί να οφείλεται στην συγγενώς αδύναμη σύσταση τους αλλά τις περισσότερες φορές είναι ιατρογενής, οφείλεται σε προηγηθείσα ρινοπλαστική και αιτία της είναι η υπερβολική αφαίρεση μεγάλης ποσότητας χόνδρου από το πλάγιο και ενδιάμεσο τμήμα των κάτω ρινικών χόνδρων. Και εδώ η τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων χονδρου που λαμβάνεται κατά προτίμηση από τον τετράπλευρο χόνδρο εάν διατίθεται ,χρησιμοποιούνται με διάφορες τεχνικές για να ενισχύσουν την αντοχή των αδύναμων περιοχών, έτσι ώστε να προβάλλεται επαρκής αντίσταση στις δυνάμεις εισολκής του εισπνεόμενου ρεύματος αέρα.

Η ανοιχτή ρινοπλαστική, με την άνετη πρόσβαση και ευχέρεια χειρισμών που επιτρέπει ,παρέχει δυνατότητα σταθερής καθήλωσης των χονδρινων μοσχευμάτων, έτσι ώστε να μην μπορούν να παρεκτοπισθούν με την πάροδο του χρόνου, κάνοντας το πρόβλημα να υποτροπιάσει, ή προκαλώντας δευτερογενείς αισθητικές διαταραχές.