Μύτη με δυσλειτουργία ρινικής βαλβίδας

Δυσλειτουργία ρινικής βαλβίδας. Η κατάσταση αυτή, συνιστά ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα, που καλείται να επιλύσει η ρινοχειρουργική. Οφείλεται σε ανεπαρκή στήριξη, από τις δομές που συνιστούν τη στέγη του οικοδομήματος της μύτης, με αποτέλεσμα, αυτή να υποχωρεί κατά την έντονη εισπνοή, στενεύοντας τη δίοδο και προκαλώντας σοβαρή παρεμπόδιση στη ροή του αέρα.

Η επιτυχής αντιμετώπισή της σήμερα, με την καθιέρωση της χρήσης χόνδρινων μοσχευμάτων σε θέσεις «κλειδιά» για την ενίσχυση και στήριξη του πλάγιου τοιχώματος της μύτης, έδωσε επιτέλους λύση στην αέναη περιπλάνηση των ασθενών και τις ατελείωτες επανεπεμβάσεις, επιτρέποντάς τους να απολαύσουν την μαγεία της ανεμπόδιστης ρινικής αναπνοής.

2020 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr