Κρεατάκια – Υπερτροφικές Αδενοειδείς Εκβλαστήσεις

Πρόκειται για τα γνωστά «κρεατάκια». Βρίσκονται στο ρινοφάρυγγα δηλαδή στο τμήμα του φάρυγγα που βρίσκεται πίσω από τη μύτη μας. Η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων ( κρεατάκια ) είναι πολύ συχνή στην παιδική ηλικία και κυρίως μεταξύ 3 και 5 ετών. Με την πάροδο της ηλικίας βαθμιαία ατροφούν και μετά την εφηβεία κατά κανόνα δεν προκαλούν ενοχλήματα.

Οφείλονται κυρίως σε αντίδραση του λεμφικού ιστού σε επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού.

kreatakia

Είναι η πιο συχνή αιτία δυσκολίας της ρινικής αναπνοής και ροχαλητού στα παιδιά και σημαντικός παράγοντας πρόκλησης εκκριτικής ωτίτιδας.

Το βασικότερο σύμπτωμα του παιδιού είναι η ρινική απόφραξη (μπούκωμα) με επακόλουθο την αντικατάσταση της φυσιολογικής ρινικής αναπνοής με στοματική αναπνοή. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε δυσκολία κατά τη σίτιση (ιδίως στις μικρές ηλικίες), ανησυχία και ροχαλητό κατά τη διάρκεια του ύπνου καθώς και ένρινη ομιλία.

Επίσης, υπάρχουν προβλήματα στην ανάπτυξη της άνω γνάθου και ορθοδοντικές ανωμαλίες. Όταν τα ‘’κρεατάκια’’ συνδυάζονται με υπερτροφία των αμυγδαλών είναι δυνατό να προκαλείται άπνοια κατά τον ύπνο.

Οι αυξημένες πυώδεις ρινικές εκκρίσεις και ο ελλιπής αερισμός του αυτιού οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες, ενώ η στοματική αναπνοή οδηγεί σε συχνές φλεγμονές του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Τα παιδιά με υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις είναι συχνά νευρικά, απρόσεκτα και δεν έχουν καλή επίδοση στο σχολείο. Επιπλέον, η ελάττωση της όρεξης και οι συχνές φλεγμονές οδηγούν συχνά σε καθυστέρηση της φυσιολογικής τους ανάπτυξης.

Η διάγνωση με τη βοήθεια των ενδοσκοπίων είναι εύκολη και ανώδυνη.

Η θεραπεία των αδενοειδών εκβλαστήσεων όταν προκαλούν συμπτώματα είναι η χειρουργική αφαίρεση (αδενοτομή) η οποία γίνεται μέσα από το στόμα με γενική αναισθησία. Όταν συνυπάρχει υπερτροφία των αμυγδαλών η αδενοτομή συνδυάζεται με αμυγδαλεκτομή ενώ εφόσον κριθεί απαραίτητο αντιμετωπίζεται και η συλλογή υγρού στα αυτιά με παρακέντηση και τοποθέτηση σωληνίσκων.

Γενικά, πρόκειται για μια επέμβαση με μικρό χειρουργικό κίνδυνο και ταυτόχρονα μεγάλα οφέλη όσον αφορά στην ποιότητα ζωής και στην ανάπτυξη του παιδιού, εφόσον γίνει στην κατάλληλη ηλικία.