Μύτη με ύβο

Η μύτη με ύβο (καμπουριαστή), συνιστά μια από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης στον αισθητικό ρινοχειρουργό, ιδιαίτερα για την καυκάσια φυλή. Οφείλεται σε υπερβολική προβολή των ρινικών οστών, των άνω πλάγιων ρινικών χόνδρων και της ράχης του τετράπλευρου χόνδρου.

Η επεξεργασία της εικόνας μας σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που γίνεται κατά την πρώτη επίσκεψη στον γιατρό μας, μας δίνει μια σαφή αίσθηση της σημαντικότατης βελτίωσης που θα κερδίσει το πρόσωπό μας μετά την χειρουργική διόρθωση της κατάστασης. Είναι συχνή η επιθυμία των ανθρώπων που έχουν μια μύτη με ύβο, να την μικρύνουν υπερβολικά.

2019 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr