Μύτη με εισολκή στο ριζορρίνιο

Η μύτη με εισολκή στο ριζορρίνιο είναι μια δυσμορφία που δίνει στο πρόσωπό μας μια αγριωπή, θυμωμένη όψη. Παραπέμπει σε ανθρώπους, που ανεξάρτητα απο τη διάθεσή τους, δείχνουν να είναι συνέχεια σε ένταση. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί μια ψευδαίσθηση καμπουριαστής μύτης, που συχνά οδηγεί τον ασθενή να ζητά αφαίρεση του ύβου.

Εάν ο χειρουργός συναινέσει και προχωρήσει σε αφαίρεση υλικού από την ράχη της μύτης υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε μια δυσανάλογα μικρή μύτη λειτουργικά και αισθητικά. Μια μύτη η οποία δεν επιτρέπει την ανεμπόδιστη ροή του αέρα αφ’ενός, αλλά και μοιάζει καθισμένη, ανίσχυρη, άτονη και εφιοππιοειδής.

2020 © Copyright - Drlouloudis.gr - Developed with by serviceTag.gr