Μύτη με εισολκή στο ριζορρίνιο

Η μύτη με εισολκή στο ριζορρίνιο είναι μια δυσμορφία που δίνει στο πρόσωπό μας μια αγριωπή, θυμωμένη όψη. Παραπέμπει σε ανθρώπους, που ανεξάρτητα απο τη διάθεσή τους, δείχνουν να είναι συνέχεια σε ένταση. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί μια ψευδαίσθηση καμπουριαστής μύτης, που συχνά οδηγεί τον ασθενή να ζητά αφαίρεση του ύβου.

Εάν ο χειρουργός συναινέσει και προχωρήσει σε αφαίρεση υλικού από την ράχη της μύτης υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε μια δυσανάλογα μικρή μύτη λειτουργικά και αισθητικά. Μια μύτη η οποία δεν επιτρέπει την ανεμπόδιστη ροή του αέρα αφ’ενός, αλλά και μοιάζει καθισμένη, ανίσχυρη, άτονη και εφιοππιοειδής.

Εξειδίκευση

Αφήστε το βλέμμα σας να εστιάσει στην φυσικότητα του αποτελέσματος, στην αρμονία και τη λάμψη του προσώπου και στην καλύτερη συμμετρία του.

Μύτη με εισολκή στο ριζορρίνιο

Η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της κατάστασης, γίνεται κυρίως με τοποθέτηση αυτομοσχεύματος χόνδρου στη ρίζα της μύτης και πολύ ελάχιστη ή καθόλου αφαίρεση του ύβου. Το αποτέλεσμα δε στη συνολική αρμονία και χαλάρωση της έντασης από το πρόσωπο είναι συνήθως εντυπωσιακό. Τα πρόσωπα δείχνουν ξεκούραστα και με μεγαλύτερη γλυκύτητα, χωρίς να αλλοιώνεται τίποτε άλλο από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά τους.