Σαρκώδες άνω χείλος – ένα ευχάριστο side effect

Όταν πέφτει η κορυφή της μύτης ιδιαίτερα κατά την ομιλία, είναι απαραίτητη όχι μόνο η στήριξή της αλλά και η χειρουργική χαλάρωση του μυός που προκαλεί αυτή την δυσάρεστη επενέργεια. Ένα ευχάριστο αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η όψη του άνω χείλους, εμφανίζεται πια μόνιμα πιο σαρκώδης, πράγμα που αρέσει σε όλους!