Εξατομικευμένη παρέμβαση

Η μύτη, οφείλει να τηρεί τον αναλογικό κανόνα, των κάθετων τρίτων (1/3 του κάθετου ύψους) και των οριζόντιων πέμπτων (1/5 του συνολικού πλάτους του προσώπου). Η ίδια μύτη, δεν ταιριάζει σε όλα τα πρόσωπα. Οφείλει να συνταιριάζει αρμονικά, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μας.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΥΤΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ